gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Magdaléna, 22.7. 2024
14.07. 11

Evropský integrační proces

Výkladová hodina o evropském integračním procesu, vzniku a vývoji právního rámce EU.
Prezentace je vytvořena jako výkladová hodina. Cílem hodiny je seznámit studenty s právem EU a odstranit poněkud jednostranný pohled na EU, že vznikla pouze a jedině kvůli hospodářské prosperitě členských států.Tato prezentace seznamuje se základními právy a svobodami občanů EU. Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana.
Ročníky: SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora