gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024

Základy společenských věd Základy společenských věd

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5
23.03. 15

A-Z kvíz PSYCHOLOGIE

Ročníky: SŠ 1., SŠ 4.,
Sešit je určen k opakování poznatků z psychologie.
(0 x)
21.06. 10

Analytická teorie osobnosti

Ročníky:
Výkladová hodina s interaktivní stránkou. Průřezové téma:Sebepoznání
(0 x)
10.01. 12

Aristotelova metafyzika, druhá část

Ročníky: SŠ 4.,
Hylémorfismus a kauzalita
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
10.01. 12

Aristotelova metafyzika, první část

Ročníky: SŠ 4.,
Aristotelův život, dílo, metafyzika
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
15.11. 11

AZ-kviz ETIKA

Ročníky: SŠ 4.,
Opakovací hodina - Etika
(0 x)
12.09. 11

Československo a ČR v evropské integraci.flipchart

Ročníky: SŠ 3.,
Československá republika a Česká republika ve 2. pol. 20. století - role v evropské integraci
(0 x)
03.12. 10

Český ústavní vývoj V.

Ročníky: SŠ 1.,
Ústava ČR z 1.1. 1993, hlava 4., 5., 6. a 7.
(0 x)
31.05. 10

Český ústavní vývoj I.

Ročníky:
Dubnová ústava 1848, březnová ústava 1849, únorová ústava 1861, prosincová ústava 1867
(0 x)
31.05. 10

Český ústavní vývoj II.

Ročníky:
Ústava ČSR z 29. 2. 1920,Ústava ČSR z 9. 5. 1948, Ústava ČSSR z 11. 7. 1960
(0 x)
06.06. 10

Český ústavní vývoj III.

Ročníky:
Ústava ČR z 1.1. 1993, ústavní právo, preambule, hlava 1., hlava 2.
(0 x)
06.06. 10

Český ústavní vývoj IV.

Ročníky:
Ústava ČR z 1.1. 1993, hlava 3., prezident, vláda
(0 x)
12.05. 10

Emoční inteligence I.

Ročníky:
Sešit uvádí studenty do problematiky emoční inteligence. Formou brainstormingu, interpretace výtvarných děl, výkladu a jednoduchého opakovacího cvičení se studenti seznamují se základními pojmy tématu.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
27.05. 10

Emoční inteligence II.

Ročníky:
Sešit seznamuje s dalšími klíčovými komponentami emoční inteligence: sebeuvědoměním a sebeovládáním.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
27.05. 10

Emoční inteligence III.

Ročníky:
Sešit seznamuje s dalšími klíčovými komponentami emoční inteligence: sebeovládáním a motivací.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
07.10. 11

Empiristická etika

Ročníky: SŠ 4.,
Výkladová hodina -úvod do problematiky empiristické etiky.
(0 x)
23.02. 12

Etická koncepce existencialistů II.

Ročníky: SŠ 4.,
Výkladová hodina s interaktivními prvky. Jedná se o rozšíření tématu existenciální filosofie 20. století.
(0 x)
15.11. 11

Etická koncepce Friedricha Nietzscheho

Ročníky: SŠ 4.,
Výkladová hodina s interaktivními stránkami, která se obsahově zaměřuje na relativizaci hodnot v 19. a 20. století.
(0 x)
23.02. 12

Etická koncepce historického materialismu

Ročníky: SŠ 4.,
Výkladová hodina s interaktivními prvky. Rozvíjí téma relativizace hodnot 19.-20. století, pojetí mravnosti a morality v duchu materialistické koncepce marxistů.
(0 x)
15.11. 11

Etické koncepce existencialistů I.

Ročníky: SŠ 4.,
Výkladová hodina - úvod do etiky filosofů existence - S. Kierkegaard
(0 x)
23.02. 12

Etika a psychoanalýza S. Freuda

Ročníky: SŠ 4.,
Jedná se o výkladovou hodinu s interaktivními prvky. Rozvíjí téma relativizace hodnot v etice poč. 20. století na pozadí psychoananlytické teorie.
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5