gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Julie, 10.12. 2019
27.05. 10

Emoční inteligence II.

Sešit seznamuje s dalšími klíčovými komponentami emoční inteligence: sebeuvědoměním a sebeovládáním.
Sešit obsahuje část výkladovou, při níž jsou studenti seznámeni se základními pojmy. Studenti pak sami navážou vlastní prací. Sešit využívá kontejnery a hypertextové odkazy.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora