gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024
15.11. 11

Etická koncepce Friedricha Nietzscheho

Výkladová hodina s interaktivními stránkami, která se obsahově zaměřuje na relativizaci hodnot v 19. a 20. století.
Výkladová hodina s interaktivními stránkami, která se obsahově zaměřuje na relativizaci hodnot v 19. a 20. století. Cílem hodiny je přiblížit Nietzscheho etickou koncepci a zároveň věnovat pozornost zjednodušujícím interpretacím tohoto autora. Mezipředmětové vztahy - český jazyk a literatura, dějepis.
Ročníky: SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora