gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Antonín, 13.6. 2024
28.04. 14

Procvičení ActivInspire I

Prezentace seznamuje uživatele se základními postupy v prostředí ActivInspire. Jedná se zejména o používání knihovny prostředků, tvarů objektů, zamykání a seskupování objektů. Dále se řeší problematika kontejnerů a magických okének. Uživatel je seznámen s prohlížečem objektů a jeho vlastnostmi. Na závěr je zmíněna práce s clonou.
Ročníky: SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora