gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Antonín, 13.6. 2024

Informatika Informatika

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6
05.12. 11

ActivInspire - práce s grafickými soubory

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace zabývající se prací s grafickými soubory v prostředí programu ActivInspire.
(0 x)
29.04. 12

Riskuj_Inf_II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Hra Riskuj II. je na 45 minut, otázky z HW a SW, pojmy, zkratky
(3 x)
28.04. 17

3d tisk

Ročníky: SŠ 1.,
stručný úvod do 3D tisku
Autor: Zdeněk Fexa
(0 x)
06.02. 12

ActivInspire - matematické nástroje

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace zabývající se matematickými nástroji v prostředí programu ActivInspire.
(0 x)
05.12. 11

ActivInspire - nástroje

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace zabývající se prací s vybranými nástroji v prostředí programu ActivInspire.
(0 x)
29.08. 11

ActivInspire - popis prostředí

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace zabývající se popisem prostředí programu ActivInspire.
(0 x)
06.02. 12

ActivInspire - práce s prezentací

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace zabývající se prací s prezentací v prostředí programu ActivInspire.
(0 x)
29.08. 11

ActivInspire - základní práce

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Základní práce s programem ActivInspire.
(0 x)
10.01. 12

Algoritmizace - Newtonova metoda

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Algoritmus numerického řešení kvadratické rovnice Newtonovou metodou
(0 x)
10.01. 12

Algoritmizace - prostá iterace

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Algoritmus řešení kvadratické rovnice numerickou metodou prostou iterací
(0 x)
10.01. 12

Algoritmizace - půlení intervalu

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Algoritmus řešení kvadratické rovnice numerickou metodou půlením intervalu
(0 x)
25.04. 12

Bit, byte, kilo, mega, giga, tera

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Krátké jednoduché vysvětlení pojmů, tabulka převodů, procvičování, pro tercii a kvartu
(0 x)
24.03. 12

Číselné soustavy - algoritmus převádějící hodnotu čísla na jeho zápis v dané soustavě

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace popisuje podrobně algoritmus převádějící hodnotu čísla na jeho zápis v dané číselné soustavě. Program je napsán v jazyku C. Klíčová část algoritmu je znázorněna vývojovým diagramem.
(0 x)
19.04. 12

Číselné soustavy - algoritmus převádějící zápis čísla v dané soustavě na jeho hodnotu

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace popisuje podrobně algoritmus převodu zápisu čísla na jeho hodnotu. Program je napsán v jazyku C, hlavní blok programu je zároveň popsán vývojovým diagramem.
(1 x)
08.03. 12

Číselné soustavy - operace I

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace prakticky vysvětluje operace sčítání a násobení v jednotlivých číselných soustavách. Zvláštní důraz je kladen na dvojkovou, osmičkovou a šestnáctkovou soustavu.
(0 x)
19.04. 12

Číselné soustavy - operace II

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace prakticky vysvětluje operace odečítání a dělení v jednotlivých číselných soustavách. Zvláštní důraz je kladen na dvojkovou, osmičkovou a šestnáctkovou soustavu.
(0 x)
19.04. 12

Číselné soustavy - úvod

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace zavádí základní pojmy v pozičních číselných soustavách, tj. základ, pozici a váhu číslice, řád číslice a čísla. Dále definuje tzv. polynomiální rozvoj čísla a prakticky jej procvičuje v jednotlivých číselných soustavách. Důraz je kladen na dvojkovou, osmičkovou a šestnáctkovou soustavu.
(0 x)
19.04. 12

Číselné soustavy - zápis čísla

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace prakticky vysvětluje převod hodnoty čísla na jeho zápis v příslušné soustavě. Pracuje s celou i desetinnou částí čísel. Důraz je kladen na dvojkovou, osmičkovou a šestnáctkovou soustavu.
(0 x)
20.03. 17

Citace

Ročníky: SŠ 1.,
Průvodce citováním knih, příspěvku na webu a článku z wikipedie
(0 x)
07.10. 11

Dvojková číselná soustava

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Výkladový i procvičovací sešit, pro tercii a kvartu, metody převodu z dvojkové číselné soutavy do dekadické a obráceně. Procvičování formou soutěže pro dvojici studentů
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6