gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Antonín, 13.6. 2024
10.01. 12

Právní rámec zacházení s počítačovými programy I

Právní rámec pro zacházení s počítačovými programy I
Práce se snaží zodpovědět následující otázky: a) kdo je to oprávněný uživatel programu? b) co je to záložní rozmnoženina programu? c) jaké jsou právní důsledky porušování autorského zákona? d) co je to licence? e) jaké jsou základní typy licencí? Práce je zakončena kvízem.
Ročníky: SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora