gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Julie, 10.12. 2019
27.12. 10

KALENDÁŘ - ZIMA

Zvyky a tradice zimy
Stručný přehled zvyků, tradic a zajímavostí jednoho z ročních obdobÍ: ZIMA. Součást tematického celku KALENDÁŘ. 21 stran. 13 interaktivních cvičení.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora