gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2020
27.12. 10

KALENDÁŘ - ZIMA

Zvyky a tradice zimy
Stručný přehled zvyků, tradic a zajímavostí jednoho z ročních obdobÍ: ZIMA. Součást tematického celku KALENDÁŘ. 21 stran. 13 interaktivních cvičení.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora