gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2024
11.03. 11

DACH1

Jednoduché mapy, obrysy, vlajky. Spolkové země, hlavní města.
Orientace a umístění DACH v Evropě, sousední země. Obrysy států. Umístění spolkových zemí a hlavních měst se zaměřením na Německo a Rakousko, základní ve Švýcarsku. Popisy vlajek, státní znaky.
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora