gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Drahomíra, 18.7. 2024

Matematika Matematika

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
06.09. 11

Absolutní hodnota

Ročníky: SŠ 1.,
Absolutní hodnota reálného čísla
(0 x)
28.05. 10

Aritmetická posloupnost

Ročníky:
Definice aritmetické posloupnosti, její procvičení
(0 x)
14.03. 11

Binomická věta

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
zavedení binomické věty ve vztahu s Pascalovým trojúhelníkem
(0 x)
08.03. 12

Binomické rozdělení

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Zavedení pojmu binomické rozdělení a jeho procvičení na příkladech
(0 x)
06.05. 11

Číselné obory - úvod

Ročníky: SŠ 1.,
Základní informace o číselných oborech, opakování ze ZŠ
(0 x)
27.12. 10

Čtyřúhelníky

Ročníky: SŠ 1.,
Různoběžník, lichoběžník, rovnoběžník, tečnový a tětivový čtyřúhelník, deltoid
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
05.12. 11

Definice - křížovka

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje křížovku, která umožní žákům zopakování definic vlastností funkcí.
(0 x)
11.06. 10

Definice funkce

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje úlohy vhodné k pochopení pojmu funkce a k procvičení tohoto pojmu.
(0 x)
05.12. 11

Definice limity funkce

Ročníky: SŠ 4.,
Názorné zavedení pojmu limita funkce pomocí obrázků. Několik jednoduchých úloh.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
14.06. 10

Definiční obor, obor hodnot

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje úlohy vhodné k pochopení pojmů definiční obor a obor hodnot funkce a k jejich procvičení.
(0 x)
06.05. 11

Dělení komplexních čísel, komplexní čísla sdružená

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Zavedení komplexních čísel sdružených, jejich procvičení, definice podílu a několik příkladů na aplikaci podílu.
(0 x)
06.09. 11

Dělitelnost

Ročníky: SŠ 1.,
Dělitelnost v oboru celých čísel
(0 x)
05.12. 11

Derivace - intervaly monotónnosti

Ročníky: SŠ 4.,
Úlohy na určování intervalů monotónnosti funkce pomocí derivace.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
05.12. 11

Derivace - konvexnost a konkávnost

Ročníky: SŠ 4.,
Úlohy na vyšetřování konvexnosti a konkávnosti grafu funkce pomocí derivací.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
05.12. 11

Derivace - lokální extrémy

Ročníky: SŠ 4.,
Úlohy na výpočet lokálních extrémů funkce pomocí derivací.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
10.01. 12

Derivace elementárních funkcí a pravidla pro derivování

Ročníky: SŠ 4.,
Procvičení derivací elementárních funkcí a pravidel pro derivování.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
10.01. 12

Derivace složené funkce

Ročníky: SŠ 4.,
Výklad a procvičení derivace složené funkce.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
26.09. 11

Euklidovy věty, věta Pythagorova

Ročníky: SŠ 1.,
Euklidova věta o výšce, Euklidova věta o odvěsně, Pythagorova věta
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
20.03. 12

Exponenciální a logaritmické nerovnice

Ročníky: SŠ 2.,
Ukázkově řešené úlohy na řešení exponenciálních a logaritmických nerovnic a následné procvičení.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
08.11. 10

Exponenciální funkce

Ročníky:
Definice exponenciální funkce, její graf a vlastnosti
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12