gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Václav, 28.9. 2022
30.05. 10

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině

Vzájemná poloha přímek, úhly souhlasné a střídavé, odchylka a kolmost přímek, vzdálenost bodu od přímky
Možnosti vzájemné polohy dvou přímek v rovině, rovinný pás, úhly souhlasné a střídavé, odchylka dvou přímek, kolmost přímek, osa úsečky, vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek
Ročníky: SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora