gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Slavomír, 22.1. 2021
21.01. 11

Franská říše 768- 814 - Domácí politika Karla Velikého, Karel císařem, kultura

Výkladový předváděcí sešit zaměřený na domácí politiku císaře a kulturu jeho doby
1. Správní systém říše 2. Karlův dvůr 3.- 4. Falce 5. Složení dvora a funkce 6. Hrabství a marky 7. Karlova korunovace 8. - 9. Karolinská renesance
Ročníky: SŠ 2.,

Další materiály tohoto autora