gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Xenie, 27.11. 2020
21.01. 11

Stěhování národů

Co je stěhování národů, rozdíly mezi germánskou říší a středověkým královstvím, Hunové, Vizigóti, Ostrogóti, Vandalové, Anglové, Sasové, Jutové, Langobardi, shrnutí a opakování.
Předváděcí sešit zpracovávající dobu stěhování národů. Převažující forma je výklad s cvičeními sloužícími k upevnění učiva. Obsah: Co je stěhování národů, rozdíly mezi germánskou říší a středověkým královstvím, Hunové, Vizigóti, Ostrogóti, Vandalové, Anglové, Sasové, Jutové, Langobardi, shrnutí a opakování.
Ročníky: SŠ 2.,

Další materiály tohoto autora