gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Vilém, 28.5. 2022
12.04. 12

Redoxní titrace - výpočty2

Výpočty používané při redoxních a srážecích titracích
Název: Redoxní titrace - výpočty 2 Anotace: výpočty používané při redoxních a srážecích titracích ActivInspire, Použité speciální nástroje: přesun, akce. Mezipředmětové vztahy: chemie, matematika Tématické okruhy průřezových témat: OSV (1): 1.2. Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 1.5. Spolupráce a soutěž
Ročníky: SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora