gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Vilém, 28.5. 2022
08.03. 12

Gravimetricke výpocty

Výpočty používané při gravimetrickém stanovení.
Název: Gravimetrické výpočty Anotace: výpočty používané při gravimetrickém stanovení. ActivInspire, Použité speciální nástroje: přesun, přechod na stránku. Mezipředmětové vztahy: chemie, matematika Tématické okruhy průřezových témat: OSV (1): 1.2. Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 1.5. Spolupráce a soutěž
Ročníky: SŠ 2., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora