gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Jindřich, 15.7. 2024
25.04. 16

Přijímač

Sešit seznamuje studenty s pojmem přijímač. Vysvětluje základní části přijímače s přímým zesílením a princip superheterodynu.
Sešit seznamuje studenty s pojmem přijímač, který je jedním ze základních prvků radiokomunikační sdělovací soustavy. Vysvětluje základní části přijímače s přímým zesílením (vstupní LC obvod, vysokofrekvenční zesilovač, demodulátor, nízkofrekvenční zesilovač) a princip superheterodynu (navíc směšovač, mezifrekvenční zesilovač), který je dnes používán. Zmíněna je i citlivost a selektivita přijímače.
Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora

27.04. 17 Rozklad síly na dvě rovnoběžné složky
24.04. 17 Skládání rovnoběžných sil
29.04. 16 Rovnovážná poloha tuhého tělesa
24.04. 16 Spektra látek
08.04. 15 Radiokomunikační sdělovací soustava
30.04. 14 Vlastnosti elektromagnetického vlnění
24.06. 13 Elektromagnetický dipól
28.02. 12 Elektromagnetická vlna
18.02. 12 Transformátor
15.02. 12 Magnetické materiály v technické praxi
30.12. 11 Magnetické vlastnosti látek
30.12. 11 Částice s nábojem v magnetickém poli
29.12. 11 Magnetické pole cívky
04.12. 11 Vzájemné silové působení vodičů s proudem
30.11. 11 Magnetická sila a magnetická indukce
28.11. 11 Magnetické pole vodiče s proudem
07.09. 11 Integrovaný obvod
04.09. 11 Magnetický indukční tok
04.09. 11 Elektromagnetická indukce
30.08. 11 Tranzistorovy zesilovac
24.08. 11 Tranzistor
29.07. 11 Usměrňovač
31.12. 10 Elektromotor na trojfázový proud
27.12. 10 Trojfázová soustava střídavého napětí
27.12. 10 Generátor střídavého proudu
28.11. 10 Výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí
24.11. 10 Výkon střídavého proudu v obvodu s rezistorem
27.06. 10 Obvod střídavého proudu s cívkou
31.05. 10 Obvod střídavého proudu s rezistorem
31.05. 10 Obvod střídavého proudu s kondenzátorem
31.05. 10 Obvod RLC
31.05. 10 Obvod RL a RC